Oniks Networks Hizmet Sözleşmesi: Oniks Networks; kişiler, kurumlar veya kuruluşlar (Müşteri) satın alınacak her türlü ürün ve hizmeti kapsar. Satın alınan ürünlerin veya hizmetlerin alıcısı doğrudan sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır.

Madde 1

Oniks Networks sunucularında sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve Amerika Birleşik Devletleri Federal Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluklar Müşteri'ye aittir. Oniks Networks yükümlü değildir.

Madde 2

Oniks Networks, Müşteri'nin servisleri kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta (e-mail) ile alınan veya gönderilen bilgi, resim, yazı vs. den, doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı sorunlu tutulamaz. Sorumluluk, Müşteri'ye aittir.

Madde 3

Oniks Networks, Müşteri'nin her türlü verisini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen Oniks Networks'de bulunan verilerde oluşabilecek hatalardan ve kayıplardan sorumlu değildir. Verileri yedeklemekle Müşteri sorumludur.

Madde 4

Müşteri, telif hakları yasasına uymak zorundadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin, resim vs. dokümanların izinsiz kopyalanması ve bunların müşteri sayfalarında yayınlanması ve bulundurulmasından dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, Oniks Networks taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, üçüncü şahıslara muhatap Müşteri'dir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı Müşteri kabul eder. Bu gibi durumlarda Oniks Networks anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

Madde 5

Müşteri verilerinde, hiçbir şekilde, pornografi, erotizm, vahşet, ahlaki ve kanuni değerlere aykırı, yazılı veya görsel içerik, telif hakları alınmış ve ücretsiz dağıtımına izin verilmemiş her türlü materyal, korsan yazılımlar bulundurmayacağını kabul eder. Bulundurduğu taktirde Oniks Networks, sorumlu tutulamaz, sorumluluk Müşteri'ye aittir. Oniks Networks, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.

Madde 6

Internet, bir medya ortamı olduğundan, Müşteri, verilerinde gizli veya kişisel unsurlar olmamasına dikkat etmelidir. Aksi taktirde doğabilecek sorunlardan, Oniks Networks sorumlu değildir.

Madde 7

Müşteri ödemelerini belirlenen dönemlerde yapmalıdır. Belirlenen ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda, Oniks Networks, Müşteri'nin hesabını kapatma ve sözleşmeyi fesih etme hakkını saklı tutar.

Madde 8

Oniks Networks, yapılan sözleşmede belirtilen işlemleri zamanında yapmakla yükümlüdür.

Madde 9

Oniks Networks sunucularını kullanarak 3. şahıslara ücretsiz hizmetler (e-mail, sayaç, form, top-site, anket vb. programlar) veremez ve verilen servisleri kötüye kullanamaz. Oniks Networks, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.

Madde 10

Müşteri kesinlikle spam e-mail gönderemez. İnternet kullanıcılarını içerik, gönderim sıklığı yada dosya boyutu açısından rahatsız edecek e-mailleri yollayamaz. İnternet kullanıcılarına istekleri dışında ticari reklam mailleri yollayamaz.

Madde 11

Müşteri kesinlikle Oniks Networks sistemlerini diğer internet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak için kullanamaz.

Müşteri hiçbir şekilde Oniks sistemlerinin güvenliğini tehdit edecek girişimlerde ve uygulamalarda bulunamaz. Örnek olarak (fakat bunlarla sınırlı değildir): Sisteme yada sistemin herhangi bir bölümüne yetki dışı izinsiz giriş, kullanım, güvenlik taramaları, sistem kaynakları ve trafiğini ölçme ve test işlemleri, e-mail bombardımanı, DoS (Denial Of Service) saldırıları ve sistemi aşırı yükleme girişiminde bulunan saldırılarda bulunmak yasaktır. Oniks Networks bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.

Madde 12

Müşteri kesinlikle Oniks Networks sistemlerinin kaynaklarını (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte örneğin: CPU, RAM ve network kaynakları), Oniks'in diğer müşterilerine verdiği hizmetleri engelleyecek veya kısıtlayacak şekilde yüksek oranda kullanamaz. Bu durumda Oniks Networks, Müşteriden sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini yada kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi taktirde Oniks sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

Madde 13

Oniks Networks, Müşteri web sitesinin internet ortamında sürekli yayınlanması için gerekli servisi vermekle yükümlüdür. Fakat teknik hatalar ve Oniks Networks dışında oluşan kesintilerden dolayı sorumlu tutulamaz.

Madde 14

Müşteri, Oniks Networks ile aralarındaki sözleşmenin uygulanmamasından doğacak tüm uyuşmazlıklarda Amerika Birleşik Devletleri Pensilvanya Eyaleti Mahkemelerini yetkili olduğunu kabul eder.

Madde 15

Oniks Networks tüm ürün ve hizmetler için fiyat değiştirme hakkını saklı tutar.

Madde 16

Müşteri istediği zaman sözleşmeyi fesih edebilir. Fakat, ödenmiş ücretlerin iadesi yapılmaz.

Madde 17

İşbu sözleşme 17 Madde'den ibarettir ve kayıt tarihinde başlar, fesih edilinceye kadar geçerlidir. Müşteri, online kayıt veya herhangi bir yolla Oniks Networks hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır.

Logged in as Administrator | Return to Admin Area